Timeline

2018
Říjen 26

Střechaři začali řezat dřevo a natírat

Říjen 21

Dodělání prostupů pro rekuperaci

Říjen 20

Vrtání děr pro elektro krabičky

Říjen 19

Zkouška dělání otvorů pro rekuperaci

Říjen 17

Konečně střechaři navezli dřevo

Říjen 15

Zatáhnutí do lepidla zbytku stropu a stěny za rozvaděčem

Říjen 14

Čištění cihel od lepidla

Říjen 13

Čištění cihel od lepidla

Říjen 13

Svařili ocelovou vaznici a natřeli základovkou

Říjen 12

Zatahnutí oštění lepidlem

Říjen 11

Zatahnutí oštění lepidlem

Říjen 11

Zatahnutí oštění lepidlem

Říjen 8

Zatáhnutí stěn do lepidla kde bude sádrokarton

Říjen 7

Čistil jsem cihly od lepidla

Říjen 6

Čistil jsem cihly od lepidla

Říjen 6

Nakotvili závitové tyče pro pozednici

Říjen 6

Dovezli účka na ocelovou vaznici

Říjen 1

Dozdění poslední šáru příček v 1NP

Září 30

Uklid a noseni novych cihel do patra

Září 29

Uklid popadaných cihel

Září 24

Vichřice sejmula štíty

Září 23

Zatáhnutí kousku stropu lepidlem a první šár v 1NP

Září 16

dostavění 1m komínu

Září 15

Dozdění příček v 2NP do 9 šáru

Září 9

Pokračování zdění příček v 2NP

Září 8

Pokračování zdění příček v 2NP

Září 6

Pokračování zdění příček v 2NP

Září 2

Začátek zdění příček v 2NP

Září 1

Dozaložení příček v 2NP

Srpen 30

Zakládání příček v 2NP

Srpen 25

Dozdění příček v 1NP mimo posledního šáru

Srpen 12

Zdění příček v 1NP, půlka hotova

Srpen 11

Zdění příček v 1NP

Srpen 5

Dozaložení příček v 1NP a začátek zdění příček

Srpen 4

Založení příček

Srpen 3

Sundání podpěr stropu

Červenec 18

Stavba komínu první půlky

Červenec 18

Dozdění druhého štítu a věnce pod vaznici

Červenec 17

Vyzdění jednoto štítu a mini věnce pod vaznici

Červenec 16

Betonáž strop 2NP

Červenec 14

Montáž věnec 2 NP

Červenec 13

Dozdění vikýře

Červenec 12

Zdění 2 NP

Červenec 11

Přesun palet cihel na strop

Červenec 11

Dovoz příčky Zapf

Červenec 9

Betonáž stropu

Červenec 8

Došalování věnce

Červenec 6

Montáž věnců a zapěnění děr elektrokanálků

Červenec 4

Začátek prací na schodech

Červenec 2

Začátek prací na stropu