Zdění prvního podlaží

Prvně chlapi napenetrovali desku v místech, kde budou příčky a nosné zdi. Následně provedli natažení asfaltových pasů Glastek 40 mineral special. Jak pařilo sluníčko, tak se to úplně nepovedlo a někde slezl posyp. Opravu provedli následně záplatami nařezaných z pasů.

Pak konečně přijely dva kamiony cihel. Na složení jsem objednal manitou, který to složil za necelou hodinu. Cihly jsem objednal od Zapf Kalksandstein. Překvapení bylo, že nosné cihly byli růžové, půlky od firmy Heidelberger a překlady od firmy Xella. Po kontaktování výrobce jsem dostal odpověď, že růžové cihly jsou dle použitého písku. Cihly prý můžou být i šedé, nažloutlé a bílé. Půlky jsou od Heiderberger, protože Zapf od nich odkoupil pár továren, tak ještě dospotřebovávají zbylé potisky, co zůstaly po odkupu továrny. A překlady Xella jsou opravdu vyráběny externě. V rámci cihel jsem dostal zapůjčený i saně na lepidlo.

Následující den nás přijel proškolit pan Svoboda z firmy Kalksandstein ohledně zdění z tohoto materiálu (na co si dát pozor a jak si lze ušetřit práci). Školení bylo zajímavé. Upřesnil nějaké věci např. jak správně zdít. A pak i další zajímavé věci ohledně VPC. Například, že je zbytečné VPC penetrovat, dávat perlinku. Perlinku u VPC umisťovat jen ve spojích s jiným materiálem a do tupých rohů. A určitě nedoporučuje dávat cementové omítky na VPC, že to zničí skvělou vlastnost VPC regulovat vlhkost.

Začalo se tedy konečně zdít. Prvně se vyřízl do ytongu statik ( šíře 200mm) výřez, tak aby VPC už leželo na ytongu o šířce 175mm. Ytong se zespoda natřel asfaltovým lakem a založil na maltě M10.

Další den už se zdilo zvápenopískových cihel na tenkovrstvou maltu, kterou výrobce dodává k cihlám. Zdilo se na tupo provázáním rohů přes nerezové kotvy. Za první den se povedlo udělat 5 šárů. Za 5 dní byli vyzděny všechny nosné zdi. Velmi mě překvapilo, jak to šlo rychle.